Největší % párů

Počet záznamů v tabulce (10-100)

Pár v tabulce jen jednou

vícekrát

Největší %

Nejmenší %

Vyber interval ode dne

do dne

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.